Koperpoets

Brass Ensemble

Frank Aendekerk


1472176332_Netherlands-Flag

Frank is de nestor van de Poetsers. In een ver verleden als 9-jarig knaapje begonnen op de bugel bij Fanfare Merum die o.a. door zijn opa is opgericht. Maar daarvoor reed hij al achter bij zijn vader op de brommer naar de Koninklijke Harmonie van Thorn (de Bokken) om er naar de repetities te gaan luisteren. Zowel van vaders als van moeders kant is hij besmet geraakt met het toetervirus.

Bij beide verenigingen heeft hij ook zijn eerste stappen gezet op bugel, cornet en trompet nadat hij door Chrit Clout met behulp van solfège en noten zingen klaar werd gestoomd voor het echte werk. Een blokfluit voor de eerste noten was voor watjes. Die hang je uit het raam en er komt al geluid uit volgens Frank. Een artistieke carrière viel door een brommerongeluk in het water. In dit geval stond hij niet meer met de mond vol tanden, die lagen op de grond. Na de renovatie van zijn eethoek heeft hij wel de draad weer opgepakt en heeft hij trompet gestudeerd bij Theo Wolters. Daarvoor heeft hij even de hoorn geprobeerd, echter het geknetter van een trompet bleef toch trekken. En sinds hij op instrumenten van Adams speelt wil hij hier ook niet meer van af. Naast de Bb- heeft hij ook een C-, D/Eb-, piccolotrompet en bugel van dit merk in het koffer. Voor Miel Adams, de grote man achter de  instrumenten van Adams, is hij een waardevolle testpiloot.  Zo kunnen ze uren bezig zijn om het effect van bijvoorbeeld een andere mondpijp of ventielblok te beoordelen.

Momenteel is hij naast Koperpoets ook trompettist bij harmonie St. Michaël (de Geiten uit Thorn) en fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide. Daarnaast wordt hij veel gevraagd om in te vallen bij allerlei orkesten, zeker wanneer het om hoge partijen gaat. Dat schuwt Frank niet, het doet het allemaal zonder vangnet…. Om met zijn eigen woorden af te sluiten: “ik blaas het er allemaal mooi in, maar het komt er vaak beroerd uit….”


1472176384_United-Kingdom-flag

Frank is the nestor of the Poetsers. In a distant past as a 9-year-old boy started on the bugle of Fanfare Merum who was founded by his grandfather. But before that he was already riding behind his father on the moped to the Koninklijke Harmonie van Thorn (the Bokken) to listen to the rehearsals. Both fathers and mothers have infected him with the horn virus.

In both bands he also took his first steps on bugle, cornet and trumpet after Chrit Clout prepared him for the real work with the help of solfeggio and singing notes. A recorder for the first notes was for wimps. You hang it out of the window and, according to Frank, it already produces sound.

An artistic career fell into the water due to a motorbike accident. In this case, he was no longer with his mouth full of teeth, they were lying on the ground. After the renovation of his dining area, he did started again and studied trumpet with Theo Wolters. Before that, he tried the horn, but the crackling of a trumpet kept pulling. And since he plays on instruments of Adams he doesn’t want to play them anymore. Besides the Bb- he also has a C, D/Eb, piccolo trumpet and bugle of this brand in his case. For Miel Adams, the great man behind Adams’ instruments, he is a valuable test pilot. For example, they can spend hours assessing the effect of another mouthpiece or valve block.
Currently he is -besides Koperpoets – also trumpet player with harmony St. Michaël (the Goats from Thorn) and fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide. In addition, he is often asked to join all kinds of orchestras, especially when it comes to high parts. Frank is not afraid of that, it all works without a safety net….. To conclude with his own words: “I blow it all in nicely, but it often comes out badly….”.

AdamsLogoTransparant

Share This